Tuesday, July 28, 2009

Mana lebih besar?

Manakah lebih besar keutamaannya. Solat lima waktu tau makan. Saya bercakap di sini secara 'basic'. Dosakah tidak makan. Kalau berdosa maka ramailah ornag yang kebulur dan miskin berdosa. Namun tidak makan bukanlah berdosa. Dosakah tidak solat? Baca lah huraian di bawah.

Bersabda Rosullulloh Sallollohu 'Alaihi Wasallam :

"Man tarokas sholata muta'ammidan faqod kafaro"


Ertinya :

Siapa orang yang meninggalkan Sholat dengan sengaja maka telah Kafirlah ia.

Maka berdasarkan atas ini hadist, dimaknakan oleh Imam Hanbali Rodhiyallohu 'an, dengan zohirnya (kelihatannya), yakni tiap-tiap orang yang meninggalkan sholat dengan tiada uzur (sebab) maka kafirlan ia.

Sedangkan yang dimaknakan oleh Imam Syafi'I Rodhiyllohu 'an, iaitu jikalau orang yang meninggalkan sholat dengan tidak meng-I'tiqodkan (tidak berkeyakinan) bahawa sholat itu wajib baginya, maka kafirlah ia. Adapun jika ia meninggalkan sholat dikarenakan oleh sebab malas saja padahal ia ber-I'tiqod (berkeyakinan) bahawa sholat itu walau bagaimanapun wajib bagi dirinya, maka tidak menjadi kafir, tetapi dosanya amatlah besar.

Wajib hukumnya atas orangtua Ayah maupun Ibu untuk memerintahkan anak-anaknya mengerjakan sholat semenjak anaknya berumur 7 (tujuh) tahun.

Dan jika sampai umur anaknya 10 (sepuluh) tahun belum juga mahu melakukan sholat, maka wajib atas Ayah dan Ibu memerintahkannya dengan ancaman suatu pukulan yang pantas dan tidak membuatnya terlalu kesakitan.

Dosanya orang yang meninggalkan sholat adalah terlalu amat besar dan siksanya terlalu amat keras.
Maka telah diriwayatkan oleh setengah daripada ulama bahwa ada seorang perempuan yang suka meninggalkan sholat, kemudian dia mati.

Sewaktu diturunkannya mayat itu kedalam kubur oleh saudara laki-lakinya, maka terjatuhlah ke dalam lobang kubur sebuah uncang konjen yang berisi wang milik saudaranya itu. Maka setelah ditutup lubang kuburnya itu, saudaranya itu ingat bahawa uncang konjen berisi wangnya itu terjatuh ke dalam lubang kubur.

Kemudian baliklah saudaranya itu yang bermaksud hendak menggali kuburan itu untuk mengeluarkan uncang konjennya itu sebab ada wangnya. Sewaktu ia mulai menggali kuburan itu maka keluarlah api daripada kuburan itu, dan ia tidak dapat tahan atas panasnya.

Lalu ia kembalikan tanah kuburan itu, dan ia menangis berjalan pulang, kemudian menanyakan kepada ibunya, "betapakan dosa saudaraku semasa hidupnya ?" dan diceritakannyalah kepada ibunya itu mengenai kejadian di atas kuburan saudaranya itu.

Maka ibunyapun sangat amat menangis sedih hatinya mendengar cerita tentang kuburan anak perempuannya itu, maka berkatalah ibunya "tiada dosa yang diperbuat oleh saudara perempuanmu melainkan terkadang ia suka meninggalkan sholat lima waktu dengan tiada uzur (tak ada sebab)".

No comments: